אזהרה Warning: I am able to write to the configuration file: /home/milail/domains/mila-il.com/public_html/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.

תקנון סולם מיל"ה


תקנון "סולם מיל"ה"
תנאי התחרות או חוות הדעת:
בשנת 2012 יהיו חוות דעת בלבד. ללא שיפוט וללא תחרות.

-  זכות ההשתתפות ניתנת לכל המקהלות וחבורות הזמר הרשומות במיל"ה.

-  הרכב קולי, הכולל מארבעה משתתפים ומעלה, יורשה להשתתף בחוות הדעת. להרכב קטן יותר לא תינתן אפשרות להשתתף
   במסלול זה.

-  על כל הרכב לדאוג בעצמו להבאת כלי הנגינה המלווים אותו (מלבד פסנתר).

-  לכל הרכב לחוות דעת יוקצו עד 15 דקות, הכוללות את זמן העלייה והירידה מן הבמה.

-  כל הרכב יורשה לבצע עד ארבעה שירים.

-  בסולם מיל"ה אין לבצע מחרוזות של שירים.

-  השימוש בפלייבק  אסור בהחלט!  איסור זה חל על כל שימוש בסקוונסרים או בסינתיסייזרים עם הקלטות אוטומטיות.

-   הרכב חי של כלי נגינה המלווים את ההרכב אינו מוגבל וללא הגברה.

-   כל הפרה של אחד מן הכללים שצוינו כאן יביא לפסילה חד משמעית של ההרכב.

 

שיפוט: לא רלוונטי לשנת 2012

1.חברי צוות השיפוט הינם ממומחים מקצועיים בתחום השיפוט לתחרויות של מקהלות וחבורות זמר בישראל ובחו"ל.

2. החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

3. במידה והרכב יחרוג מזמן ההופעה המותר (15 דקות), יקוזזו 3 נקודות מן הציון הסופי על כל דקה נוספת.

4. כל ביצוע נשפט על פי הקריטריונים הבאים:

v בתחום הביצוע הטכני ייבדקו המרכיבים הבאים: רמת הקושי בעיבוד, שלמות, מקצב ומפעם, פיסוק, 
  היגוי, איזון קולי ואינטונציה (40%).

v בתחום הפרשנות האומנותית יבדקו המרכיבים הבאים: סגנון, שינויי עוצמה ומפעם, הבעות מוסיקליות
והצליל הייחודי של ההרכב (35%).

v תינתן גם התייחסות להופעה על מרכיביה השונים: עלייה וירידה מן הבמה, תלבושות, 
  קשר ואינטראקציה עם הקהל וכד' (15%).

v  התרשמות והערכה כללית (10%).

v  על כל שופט יהיה לקבוע את הניקוד הכללי לכל אחד מארבעת התחומים הנ"ל.

v  כל הרכב יקבל פירוט בכתב של הניקוד אותו קיבל על ביצועיו ואת הערות השופטים.

הדירוג ייקבע על פי הניקוד הבא:

דיפלומת זהב: 85 - 100 נקודות

דיפלומת כסף: 70 – 84 נקודות

דיפלומת ארד : 50 – 69 נקודות  


חזור לסולם מיל"ה

אתר מיל"ה החדש:

http://www.milachoirs.com/

 


ת"ד 418 עשרת 76858 | טלפון: 09-7880032/3 | פקס: 09-7880036 | דוא"ל: mila-il@zahav.net.il

הקמת אתרים - XSites | אחסון אתרים - SPD